Index Labels

【各屆理監事】

第三屆理監事:

理   事    長 :李永珅

副 理 事 長 :石修暐

常 務 理 事 :周承德

理           事 :簡志昌、王金蓮、黃廖銀妙、施玉妹余彩梅

常 務 監 事 :郭曜瑒

監           事 :李秋愛、張鳳英