Index Labels

102.11.16 彰化大象牛排餐廳 102年度愛心敬老餐會

.

協會在11月16日於 彰化-大象牛排館,晚上6:00
舉辦彰化102年度愛心敬老餐會
 彰化餐會

  彰化餐會

  彰化餐會

  彰化餐會

  彰化餐會

 優良志工表揚

 彰化縣長參選人-黃君韜

 彰化縣長參選人-黃君韜

 彰化縣長參選人-黃君韜

 彰化縣長參選人-黃君韜

 合照

 彰化餐會

 彰化餐會

 彰化餐會

 彰化餐會
 彰化餐會

 彰化餐會

 彰化餐會

 彰化餐會

 彰化餐會

 彰化餐會

 彰化餐會

彰化餐會

 彰化餐會

彰化餐會